Fecha: 2 abril, 2022
Lugar: Azkoitia, Baztartxo Antzokia.