CONTACTO

DISTRIBUCIÓN

Nagore Martinez
banaketa@hikateatroa.eus
633 252 200

Agurtzane Intxaurraga
hika@hikateatroa.eus
656 792 501

ADMINISTRACIÓN

Asun Etxeberria
admin@hikateatroa.eus
618 843 730

COMUNICACIÓN

Nagore Martinez
komunikazioa@hikateatroa.eus
633 252 200

Leave this field blank